# Thẩm vấn nghi phạm

Xem chủ đề Thẩm vấn nghi phạm qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Cách thẩm vấn một nghi phạm.

    Cách thẩm vấn một nghi phạm.

    “Hãy thành thật với tôi, và chúng ta có thể sẽ đạt được điều gì đó. Còn nếu ông giở trò lừ...