# Thiết kế ux

Xem chủ đề Thiết kế ux qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Phần 2 của câu chuyện 9000$/ tháng

    Phần 2 của câu chuyện 9000$/ tháng

    Ở phần trước, chúng ta đã nói về tiềm năng và cơ hội của việc trở thành User research, hay...