# Trí nhớ siêu phàm

Xem chủ đề Trí nhớ siêu phàm qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • 5 căn bệnh hiếm gặp nhất khiến người thường thành X-Men

    5 căn bệnh hiếm gặp nhất khiến người thường thành X-Men

    Những khả năng của X-Men có thật ngoài đời thực như trí nhớ siêu phàm, không biết đau, khô...

  • Đã tìm ra thánh Hack Map

    Đã tìm ra thánh Hack Map

    Chàng thanh niên đọc lòng lòng những địa chỉ, số điện thoại của rất nhiều nơi mà không hề...