# Triết lý sống

Vài người dành cả cuộc đời để đi tìm chân lý sống, triết lý lớn lao mà họ tâm đắc. Nhưng đôi khi chân lý cuộc sống cũng chỉ gói gọn trong một vài câu ngắn ngủi.

Click để tải thêm...