# triều tiên

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, đất nước với nhiều điều bí ẩn bởi những điều chúng ta biết về đất nước này rất ít ỏi. Hãy cùng Ohay TV khám phá!

Click để tải thêm...