# twist là gì?

Twist hay được sử dụng trong môi trường công sở. Nó có nghĩa là vấn đề hiện tại đang khá là tốt rồi, tuy nhiên có thể bẻ hướng/tổ lái/sửa vấn đề đó đi một chút để phù hợp nhất.

Chưa có bài viết nào thuộc chủ đề này.