# Vượt lên chính mình

Xem chủ đề Vượt lên chính mình qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Tâm thanh tịnh do suy nghĩ hay do cảm xúc????

    Tâm thanh tịnh do suy nghĩ hay do cảm xúc????

    Tôi viết những dòng này chỉ để muốn giải toả cảm xúc để vượt lên chính mình còn sống tiếp...