Chia sẻ lên:
Link video:
Mã nhúng:

COPY

0:00

/

0:00

Boston Dynamics giới thiệu robot SpotMini
Boston Dynamics giới thiệu robot SpotMini