10 Nguyên tắc mẹ Do thái dạy con thành thiên tài

Ngoài phương pháp dạy con của người Nhật thì nguyên tắc dạy con của người Do thái cũng được thế giới quan tâm. Dưới đây là 10 nguyên tắc mẹ Do thái dạy con thành thiên tài.