Thiên Đồng
3 năm trước

Bài phát biểu hay nhưng nghe sao đắng cay về thực trạng giáo dục nước nhà của Giáo sư Hoàng Chí Bảo

Bạn sẽ thấy rất chí lý, rất đúng đắn khi nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói về thực trạng Giáo dục Việt Nam dưới đây:

Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã xót xa khi nhìn nhận về giáo dục Việt Nam trong tình trạng thương mại hoá đẩy giáo dục nước nhà vào một thảm cảnh đau lòng. Ông khẳng định có quốc gia nào mà trong vài năm mà có tới 242 trường đại học ra đời? Có quốc gia nào mà chất lượng giáo dục với 12 điểm đạt thủ khoa?. Sau đó, giáo sư nói về những tinh hoa trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và điều cốt yếu của các bậc học, từ mẫu giáo tới đại học. Rất chí lý, rất dúng đắn, giáo dục Việt Nam cần đổi mới theo tư tưởng của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của giáo sư:

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn