Bạn sẽ làm gì trong 3 giờ cuối cùng của cuộc đời?

Nếu 3 giờ cuối cùng của cuộc đời này trở về thời 18 tươi đẹp nhất của cuộc đời, bạn sẽ làm gì?

Nếu 3 giờ cuối cùng của cuộc đời này trở về thời 18 tươi đẹp nhất của cuộc đời, bạn sẽ làm gì? Chơi bóng, chạy nhảy như điên, ca múa bung lụa... hay chỉ đơn giản là ngồi ăn uống và nói chuyện với bạn bè...