Bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số Mori

Các designer đang chứng minh rằng việc tạo ra nghệ thuật thực sự là một khoa học. Điều này được thể hiện qua Bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số Mori tại Nhật bản làm thay đổi cách chúng ta thưởng thức nghệ thuật. Mời các bạn cùng theo dõi.

  • Bài liên quan: Nhật Bản,