Cách làm một chiếc hộp bí mật từ bìa các -tông

Làm thế nào để làm một chiếc hộp an toàn chứa đựng những bí mật của bạn từ bìa các tông ở nhà. Ý tưởng này thật tuyệt và tôi hy vọng mọi người thích nó.