Cách làm người khác ngừng la mắng mình?

Rất nhiều lần bạn đã nổi giận lại với người đang la mắng với mình đúng không? Và thường cuộc nói chiện đó kết thúc bằng một vụ ẩu đả, cãi nhau hoặc ngậm ngùi bực tức. Bạn biết đó là xấu nhưng tại sao lại không thay đổi được?

Và đây là cách để bạn hóa giải điều đó!

  • Bài liên quan: la mắng, tâm lý học,