Cảnh lũ lụt tại Nhật bản mấy ngày qua!

Cảnh lũ lụt tại Nhật bản mấy ngày qua! Hàng trăm ngôi nhà, xe cộ, người dân bị lũ cuốn trôi.