Câu chuyện về cuộc đời của một hòn đá

Cũng mừng cho hòn đá đã được đến một hành tinh mới. Nếu cứ ở nơi này chắc còn bị đọa đầy qua nhiều thế kỷ.

  • Bài liên quan: phim hoạt hình, suy ngẫm,