Cháy như pizza mà, nướng để bỏ riêng ra

Sơn Tùng MTP đã hát gì vậy? Cháy như pizza mà, cháy như pizza mà, nướng để bỏ riêng ra. :)))
Nguồn: Trung Nguyễn

  • Bài liên quan: chạy ngay đi, sơn tùng mtp,