Chú chó hoang tội nghiệp cố lay người bạn đã chết của mình tỉnh dậy

Khi biết bạn mình không thể sống lại được chú đã khóc. Chân tình luôn tồn tại dù đó là động vật đi chẳng nữa