Chuyện gì xảy ra khi các đồ vật có tay mắt mũi miệng?

Những đồ vật trong cảnh quay bình thường giờ đây có tay chân mắt mũi miệng trông sẽ như thế nào?

  • Bài liên quan: sáng tạo,