Cốc Đôi Sát Phạt Lạ Nhất Hè 2019

Chơi có đôi uống có cặp, để tránh tình trạng say không đồng đều thì phải chơi loại cốc này mới gọi là xanh chín