Cơm mẹ nấu

Trên đời này thứ gì là ngon nhất?

Đó chính là: Cơm mẹ nấu

Cơm mẹ nấu, món ngon nhất trần đời.

... Bà làm tất cả những điều đó, chỉ là để nấu cho con mình một bữa cơm...