Cùng làm một cây ATM mini của riêng mình từ giấy nào

Wow! Máy ATM tuyệt vời từ Cardboard. Tôi thực sự thích máy ATM này và nó rất thú vị. Nó không thông minh như máy ATM thực sự, nhưng tôi rất thích nó. Tôi hy vọng mọi người cũng thích nó