Cùng xây 1 chiếc két sắt mini siêu dể thương nào!!

Xin chào mọi người lại là mình đây!! Lần trước chúng mình đã tạo ra 1 chiếc nhà mini để giữ của. Cùng xem cách chế tạo chiếc két sắt này thôi