Dạy bé cách đánh răng mỗi ngày để không bị sâu răng

Bé nhà mình tự học cách đánh răng, vì ba mẹ dạy bé nếu không đánh răng sẽ bị sâu răng và bị nhổ răng. Cho bé xem những hình ảnh bị sâu răng để bé tự có ý thức cho bản thân.