Đừng xem video này nếu bạn không muốn khóc

Chú chó hoang tội nghiệp cố lay người bạn đã chết của mình tỉnh dậy. Khi biết bạn mình không thể sống lại được chú đã khóc. Chân tình luôn tồn tại dù đó là động vật đi chẳng nữa

47
Đăng 4 ngày trước, lần cuối cập nhật: 22-04-2017 tại Tổng hợp