HIGHLIGHT biểu diễn ở Việt Nam, fanchant nổi da gà

Fancam fullHD phần trình diễn của nhóm nhạc nam HIGHLIGHT tại KFood Fair Hà Nội ngày 9 tháng 6 năm 2018