Họ đã xin lỗi thiên nhiên. Còn chúng ta thì sao?

Mỹ đã lên tiếng xin lỗi thiên nhiên sau những gì họ đã gây ra. Còn Việt Nam chúng ta thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm, ai là người xin lỗi?

Toàn bộ đoạn clip là lời xin lỗi người Mỹ gửi đến những khu rừng, những tài nguyên thiên nhiên, những con vật mà họ đã giết hại trong suốt thời gian qua để hậu quả bây giờ chỉ còn lại những mảnh đất khô cằn, không sự sinh sống.