Hoạ sĩ vẽ tranh bằng âm thanh

Melissa McCracken cho rằng màu sắc liên quan với âm nhạc giống như cách cô ấy đã làm. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng các giác quan của cô là duy nhất. Cô ấy có thể dịch âm thanh thành những bức tranh sinh động.bằng cách nhìn thế giới theo một ánh sáng khác.