Học tiếng Anh qua bài hát 'Túy Âm'

'Túy Âm' là một bài hát nổi tiếng trong thời gian qua và được nhiều người cover lại. Đây là một trong những bài cover bằng tiếng Anh có thể giúp bạn trau dồi thêm tiếng Anh cho bản thân.