Kẻ Trộm Tiền Chuyên Nghiệp

Hình như con chuột này được đào tạo chuyên nghiệp thì phải?

  • Bài liên quan: trộm tiền, hài hước, chuột,