Khi bạn ngã nhưng vẫn phải giữ chuẩn thần thái!

Bất kể rơi vào tình huống ''củ chuối' nào, ví dụ như vô tình ngã sấp mặt, chúng ta vẫn phải học cách đứng lên và mỉm cười thật tự nhiên. Đó, người đời gọi là thần thái.

Khi bạn ngã nhưng vẫn phải giữ chuẩn thần thái!