Khi Boss bị Sen cắm sừng

Cắm sừng người yêu xưa rồi. Hot trend bây giờ là cắm sừng boss cơ. Sen nào dám cắm sừng boss như này giơ tay điểm danh nào.