Khi trình độ vẽ đạt đến cảnh giới vô cực :)))

Chỉ với những công cụ đơn giản đến không ngờ, nhưng lại cho ra những kết quả bất ngờ