Lạc Long Quân và Âu Cơ - Chuyện chưa kể

Mỗi nền văn hóa đều có một câu chuyện về nơi họ đến và cách họ đến, và người Việt chúng ta cũng có câu chuyện như thế. Lạc Long Quân và Âu Cơ - Câu chuyện đã được kể nhiều lần ở Việt Nam, nhưng theo một cách nhàm chán. Bây giờ chúng ta sẽ kể nó theo một cách mới mẻ hơn.
Sản Xuất: Leo Dinh
Cố vấn nội dung: Dương Trung Quốc