Làm 'két sắt' mini từ giấy siêu dễ

Tự tay làm nên một chiếc 'két sắt mini' để tiết kiệm tiền từ bìa các tông. Hy vọng bạn thích ý tưởng này