Làm sao để người khác ngừng la mắng và bắt nạt bạn bằng lời nói?

Clip này sẽ giải thích và hướng dẫn các bạn cách để tránh khỏi việc bị người khác bắt nạt và làm tổn thương bằng những lời la mắng.

Làm sao để người khác ngừng la mắng và bắt nạt bạn bằng lời nói?