Làm thế nào để XOẠC ^^

Cách thực hiện động tác 'Xoạc Chân' đơn giản dễ dàng dành cho người mới,