Mở mang tầm mắt với clip bóc mánh ảo thuật không trọng lượng

Làm thế nào để một người có thể lơ lửng trên không, hay 2 người đứng lên nhau ở một góc 45 độ? Những mánh ảo thuật đó sẽ được bóc mẽ trong clip dưới đây.

  • Bài liên quan: giải mã ảo thuật,