Một nghệ sĩ đã sử dụng ánh sáng mặt trời để tạo ra kiệt tác nghệ thuật

Đó là Micheal Papadakist. Ông đã sử dụng mảng gương và thấu kính để tập trung tia sáng mạnh mẽ của mặt trời tạo ra tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Mời các bạn cùng theo dõi.