Mục đích của trường học là gì?

Đã bao giờ bạn tự hỏi bạn đi học vì mục đích gì? Để đạt được điều gì? Đã bao giờ bạn suy nghĩ về việc những gì bạn học được sẽ ứng dụng trong cuộc sống của bạn như thế nào?

  • Bài liên quan: trường học, giáo dục,