Ngạc nhiên với khả năng sáng tạo độc đáo từ những đồ vật đơn giản

Với những đồ vật vô cùng đơn giản và quen thuộc, cộng với khả năng sáng tạo của mình, những người nghệ sĩ đã đem cả nghệ thuật vào trong cuộc sống hằng ngày. Đó chính là cách mà nghệ thuật tồn tại khắp mọi nơi..