Nhân quả báo ứng là có thật!

Khoa học đã chứng mình, nhân quả báo ứng hoàn toàn có thật. Người làm việc gì, không phải không có báo ứng mà là chưa đến lúc bị báo ứng. Thời gian dẩn trôi, báo ứng sẽ đến.

Khoa học đã chứng mình, nhân quả báo ứng hoàn toàn có thật.

Được đăng bởi Nhất Tâm Niệm Phật