NHỮNG NGỘ NHẬN VÀ HIỂU LẦM CỦA NHIỀU NGƯỜI VỀ VĂN HÓA MỸ KHI XEM PHIM HOLLYWOOD

Nhiều bạn khi xem xong phim Hollywood đã rất ấn tượng bởi những nét văn hóa Mỹ được thể hiện qua phim. Thế nhưng, họ đã không biết rằng có những nét văn hóa đã bị cường điệu hóa hoặc được truyền tải một cách hoàn toàn sai lệch với thực tế. Vì thế, hãy tìm hiểu kỹ về văn hóa của một quốc gia qua nhiều nguồn thông tin khác nhau, đừng chỉ tiếp thu nó qua phim ảnh và tin hoàn toàn vào chúng nhé!