Phát minh đa năng bạn muốn có

Kích thước nhỏ gọn nhưng lại rất đa năng. Bạn có muốn sở hữu những đồ vật tiện ích này?