Sáng tạo độc đáo biến chai nhựa bỏ đi thành những sợi dây

Chỉ bằng một công cụ đơn giản để biến những chai nhựa thành những sợi dây để tái sử dụng.
Hoặc đơn giản là chia nhỏ chúng để tiết kiệm không gian thùng rác của bạn và dễ dàng cho việc tái chế.

Sáng tạo độc đáo biến chai nhựa bỏ đi thành những sợi dây

Reup from facebook Tech Insider: fb.com/techinsider 

Source: https://goo.gl/4CxOkh 

Edited and Vietsub: Haanvi 

Music: "Getting There" from free music of Youtube.

  • Bài liên quan: chai nhựa, tái chế,