Bảo Thanh Lương 1 năm trước

Sơ Lược về Sách Khải Huyền

Sách Khải Huyền ghi lại những thị kiến và mặc khải được diễn tả theo ngôn ngữ hình tượng, biểu tượng. Những tín hữu Do Thái đã từng quen với thể văn này nên có thể hiểu dễ dàng, nhưng các độc giả hiện đại lại coi đó là chuỗi những điều huyền bí và khó hiểu. Video này sẽ giải thích tóm lược nội dung Sách Khải Huyền cho các độc giả muốn tìm hiểu về Đạo Thiên Chúa.

Khải Huyền (hoặc Khải Thị) làcuốn sách cuối cùng của Tân Ước, được viết theo thể văn Khải Huyền. Từ "Khải Huyền" do từ ghép Hy Lạp apokalupsis. "apo" nghĩa là lấy đi, cấtđi; "kalupsis" nghĩa là tấm màn che. Vậy Khải Huyền có nghĩa là vénmàn cho thấy điều bí mật che khuất bên trong.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...