Sự cố hài hước trong buổi photoshoot, cười ra nước mắt =))

Không biết các buổi photoshoot có hay xảy ra những sự cố như thế này không? Bản lĩnh của mẫu thật phi thường, tâm bất biến giữa chiếc quần vạn biến. haha