Tại sao dây giày hay bị tuột?

Các nhà nghiên cứu ở Đại học California, Berkeley đã tìm ra nguyên nhân khiến dây giày hay bị tuột khi chạy.

Cả lực đẩy tới ở gốc nút thắt và lực kéo ở đầu dây giày đều góp phần khiến nút thắt bị tuột ra, theo Christopher Daily-Diamond, một thành viên nhóm nghiên cứu. Nhóm của Christopher tin tưởng phát hiện mới về nút thắt dây giày sẽ cho phép họ hiểu rõ hơn các cấu trúc nút thắt phức tạp bị kéo hỏng dưới ảnh hưởng của động lực như ADN.