Tú Xuyên
1 năm trước

Thông điệp từ trẻ em hôm nay sẽ khiến bạn phải suy nghĩ

Chúng ta - đều là trẻ em trưởng thành nên. Chúng ta tin rằng mình biết các để mang lại sự hạnh phúc cho trẻ em. Vậy dưới lăng kính của trẻ em, chúng ta đã làm gì? Cùng xem đoạn video cùng mình nhé.

Không phí thời gian của các bạn cho một cái nhìn khác hơn đâu.

https://www.facebook.com/nhatky/videos/914450978758040/?__xts__[0]=68.ARAHBTo7h88F5wj_tal3uFw5zih_olbPn_ZFor3QJG_U9Dwsi5M7ywsy9C8f3Z3tLgp-nXLCn-eavUi8hTDaefKSlO2eTRJYoj3gBaCW8P79UOgXHOb6lyIvClzpQKYLCdlBHdVwt4btNEgD1rmjg05cCKTXIPRukD7oWd3q5rq-u4rtzTYQaCn7uAjUH94mF6INHOMpTvzuEqmWlvKQqKswi_v2aO0y-T_VWODdAZs9WbnomzH8HerygnRFpNm6RsrqxyKIW-yfnBNrmUpFtlizWMbaM0jXJr6jM2Yzt7n9Lyx3JyxRYpHjW_Nsj2kL4E5JiugDd45tSmdUWLWjjAdO5qVNDZAhMYU&__tn__=H-R
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn