Thử mời khách du lịch nước ngoài hút thuốc lào, cái kết sẽ ra sao?

Mặc dù thuốc lào phổ biến ở Việt Nam nhưng không phải ai cũng có thể hút. Thế còn với người nước ngoài thì sao? Liệu vóc dáng cao lớn hơn có giúp họ 'hãm phê' tốt hơn?